elenfrdeitrues

Η εξέλιξη του Λυκείου Ευηνοχωρίου μέσα από την Ευρωπαϊκή συνεργασία»

erasmus lykeio 2020 00

Δελτίο Τύπου της ΠΔΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την έγκριση του σχεδίου 2020-1-EL01-KA101-077977  του Γενικού Λυκείου Ευηνοχωρίου με τίτλο: «ΜΑΘΗΣΗ:

Μία διαδικασία συλλογικής ανάπτυξης (διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαχείριση τάξης, δεξιότητες STEM: Η εξέλιξη του Λυκείου Ευηνοχωρίου μέσα από την Ευρωπαϊκή συνεργασία» στο πλαίσιο του τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης του προγράμματος Erasmus+ 2020. Το σχέδιο εγκρίθηκε με υψηλή βαθμολογία (93/100) από εξωτερικούς αξιολογητές και θα υλοποιηθεί από εκπαιδευτικούς του σχολείου τον επόμενο χρόνο.

Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Ευηνοχωρίου

Νικόλαος Κ. Σταμάτης

 

ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας -  Πάτρα, 30 Ιουνίου 2020  -  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ERASMUS+

ERASMUS: «Ηχηρή» η παρουσία της ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας!

 

   Σημαντικό κομμάτι της πίτας των εγκεκριμένων σχεδίων για τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για την Βασική Δράση 1 (ΚΑ1) του προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2020, κατέχουν ακόμη μια φορά σχολεία και εκπαιδευτικοί φορείς της Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Ο αριθμός των εγκεκριμένων σχεδίων αλλά και η ποικιλία της θεματολογίας τους, αποδεικνύουν στην πράξη το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και την υιοθέτηση καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την άριστη συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στον τομέα της προώθησης και διάχυσης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων η οποία παρέχει υποστήριξη στις ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες δια του θεσμού του Προωθητή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ο οποίος και εδρεύει σε κάθε ΠΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η Βασική Δράση ΚΑ1 του προγράμματος Erasmus+ παρέχει στους δικαιούχους τη δυνατότητα να μετακινούνται σε μια άλλη συμμετέχουσα χώρα, με σκοπό να σπουδάσουν, να δουλέψουν (να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε εταιρίες του εξωτερικού), να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες παρακολουθώντας επιμορφωτικά σεμινάρια ή μπαίνοντας σε τάξεις του εξωτερικού και παρακολουθώντας το μάθημα. Επίσης μέσω του προγράμματος Erasmus+ αρκετοί είναι και οι εκπαιδευτικοί του εξωτερικού που έχουν παρακολουθήσει σε πραγματικό χρόνο μαθήματα σε τάξεις ελληνικών σχολείων προκειμένου να επιμορφωθούν.

Σημειώνεται ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα της Βασικής Δράσης 2 (ΚΑ2) στην οποία επίσης συμμετείχε μεγάλος αριθμός σχολικών μας μονάδων και περιμένουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των σχεδίων.  Η συνολική χρηματοδότηση των εγκεκριμένων σχεδίων μόνο από αυτά της Βασικής Δράσης 1 (ΚΑ1) στην ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας ανέρχεται στο ποσό των 966.601,00 ευρώ και αφορούν σε:

Erasmus+ Εγκεκριμένα Σχέδια ΚΑ1

 Σχολική Εκπαίδευση 2020  

 1. 2020-1-EL01-KA101-077683 Γυμνάσιο Λάππα «Innovation – Motivation – Education: a total approach»
 2. 2020-1-EL01-KA101-078273 35ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ»
 3. 2020-1-EL01-KA101-077738 1ο Εσπερινό Γυμνάσιο Πατρών «RESTART: Μαθητές και Εκπαιδευτικοί ως Νεοαφιχθέντες στον Χώρο της Μάθησης»
 4. 2020-1-EL01-KA101-077660 3o Γυμνάσιο Ναυπάκτου "Action"
 5. 2020-1-EL01-KA101-077977 Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου «ΜΑΘΗΣΗ: μία διαδικασία συλλογικής ανάπτυξης (διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαχείριση τάξης, δεξιότητες STEM: Η εξέλιξη του Λυκείου Ευηνοχωρίου..»
 6. 2020-1-EL01-KA101-077835 3ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας «Η ενθαρρυντική μάθηση αρωγός της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης»
 7. 2020-1-EL01-KA101-077939 44ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας «DIFFERENT PEOPLE –SAME SCHOOL....go existing and interacting»
 8. 2020-1-EL01-KA101-078438 Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας «Πρόληψη και Διαχείριση Συγκρούσεων στο Σύγχρονο Σχολείο - Προαγωγή της Ψυχικής και Συναισθηματικής Υγείας»
 9. 2020-1-EL01-KA101-078446 18ο Γυμνάσιο Πάτρας και Τάξεις Κωφών και Βαρυκόων  «Είμαστε Εδώ!». Οι Κωφοί και Βαρήκοοι Μαθητές στο Επίκεντρο της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας - «Hear We Stand!». Deaf Αnd Hard Hearing Students Αt The Centre Of Education
 10. 2020-1-EL01-KA101-078585 Γενικό Λύκειο Καστριτσίου  «Διεθνοποιούμε το σχολείο μας - βελτιώνουμε τις εκπαιδευτικές μας δεξιότητες»

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020- Κάτοχοι του Χάρτη Κινητικότητας

 1. 2020-1-EL01- KA116-077820 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ «COMPETENCES DEVELOPMENT PERSPECTIVE VI»

Εγκεκριμένα σχέδια ΚΑ1- Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020

 1. 2020-1-EL01-KA102- 077727 ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ «Εκπαίδευση στην Ανάπτυξη Στρατηγικών Μάρκετινγκ της Προσωπικής Επαγγελματικής Εικόνας (Personal Branding)»
 2. 2020-1-EL01-KA102-077910 2o ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ «Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη της βιοκλιματικής ανάπτυξης»
 3. 2020-1-EL01-KA102- 078303 1ο ΕΚ ΠΑΤΡΑΣ «VET Staff and Students Development II»
 4. 2020-1-EL01-KA102- 078362 9ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Πρακτική άσκηση στους τομείς αιχμής της "Χρήσης Υγραερίου LPG" και της "Συντήρησης και Αποκατάστασης έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων"»
 5. 2020-1-EL01-KA102- 078444 ENIAIO ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Βελτίωση Δεξιοτήτων Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας Μαθητών με Αναπηρίες με στόχο τη Κάλυψη των Αναγκών της Σύγχρονης Αγοράς Εργασίας»
 6. 2020-1-EL01-KA102- 077800 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ «Νέες μέθοδοι προσέγγισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον»
 7. 2020-1-EL01-KA102- 078738 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΕΡΓΗ BEST PRACTICE 2020 – «Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μέσω Κινητικότητας»
 8. 2020-1-EL01-KA102- 078022 6o ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ «Βελτίωση δεξιοτήτων για τους μαθητές του 6ου ΕΠΑΛ Πάτρας»

 Εκπαίδευση Ενηλίκων 2020

 1. 2020-1-EL01-KA104-078453 SDE Agriniou «Ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας στα ΣΔΕ μέσω της μεθόδου project και της καλλιέργειας ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.»

Περισσότερες πληροφορίες αλλά και πλούσιο υλικό από εμπειρίες σχολείων μπορείτε να βρείτε στο site της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας:

www.pdede.sch.gr

και στο facebook  https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%94%CE%95%CE%94%CE%95-Regional-Directorate-of-Education-of-Western-Greece-EU-Projects-108906960678265/?view_public_for=108906960678265

Σαρλή Έλενα-Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

Αποστολοπούλου Πολυξένη- Μέλος Ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕΔΕ

Δαββέτα Ελένη- Μέλος Ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕΔΕ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Thumbnail Με ομόφωνη απόφασή του κατά την χθεσινή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π. Μεσολογγίου ενέκρινε...
Thumbnail του Κώστα Σακαρέλου Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει· Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το...
Thumbnail Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε σήμερα 4-4-2021 στο χωριό μας σε συνεργασία...
Thumbnail Με τους εκπροσώπους του Στρατού, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Σεβ. Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ....
Thumbnail Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου και η Επιτροπή «Ιερά Πόλις Μεσολογγίου Επανάσταση Αυτοθυσία» παρουσιάζουν...
Thumbnail Ο ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η επέτειος – ορόσημο των 200 χρόνων από την έναρξη της...
Δωρεάν Rapid Test Covid -19 στο Ευηνοχώρι
Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021
Thumbnail Δωρεάν προληπτικός έλεγχος ανίχνευσης Covid-19 με Rapid test πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία...
Thumbnail Στο αποτύπωμα του αγώνα των επαναστατημένων Ελλήνων μέσα από το Δημοτικό τραγούδι είναι αφιερωμένη...

Αθλητικές Διαδρομές & Πρόσωπα

Ευηνοχώρι στης παράδοσης τα μονοπάτια

Καθημερινά Νέα

Μούρκος apartments Κρυονέρι

Ταβέρνα ΜΙΜΟΖΑ Κρυονέρι