Χορευτική βραδιά στο Γαλατά. (7 Αυγούστου 2011).
   
© evinochori-kalidona.gr